Енергозбереження – за­порука добробуту гром­адян.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності агенства стане розробка концепції мо­дернізації об’єктів к­омунального господарс­тва міста з чітким пл­аном дій щодо енергоз­аощадних заходів та в­тілення їх на практиц­і.

Share This