Стратегія “Дніпро 2030”

“Місто як екосистема. Нова стратегія, нова візія, нові стратегічні цілі”

Сучасне місто – сукупність об’єктів і водночас середовище, в якому живуть та діють люди.
Стратегія міста – це дорожня карта по створенню єдиної екосистеми, яка враховує розвиток людського капіталу, визначає ключові сектори економіки і напрями роботи для органу місцевого самоврядування.
Водночас Стратегія міста – це вікно можливостей переосмислити планування розвитку з урахуванням новітніх світових, державних та локальних викликів.
Які виклики стоять перед Дніпром?
По-перше, глобальні –  зміна клімату, нестача ресурсів, старіння суспільства та технологічне  безробіття.
По-друге, національні – централізація влади або децентралізація, близькість до зони конфлікту і відсутність умов для інвестицій.
По-третє, наші локальні виклики Дніпра – проблема міського аеропорту, забруднення повітря і води, відсутність високотехнологічних робочих місць.
Ці виклики базуються на існуючій ситуації, але ми не можемо не враховувати місцеві проблеми, які формують наше майбутнє – застарілі промисловість і транспорт.
Додатково Стратегія має врахувати колоніальне минуле України, яке затримує її розвиток в реаліях індустріальних, філософських, економічних та містобудівних дискурсів, що інші розвинуті країни та глобальні міста пройшли в ХХ сторіччі.
Стратегія має бути амбітною і водночас реалістичною,  унікальною саме для цієї території, розкриваючи її потенціал. Стратегія має бути аполітичною, бо не змінюватиметься від зміни політичного керівництва.
Завдання для Дніпра – розробити власну стратегію пришвидшення розвитку як за рахунок існуючого потенціалу, так і за рахунок виявлення новітніх напрямів, спільних дій громади, представників бізнесу, науковців та влади.
Пришвидшення процесів глобальної турбулентності змінили вимоги до планування.
Оперативні цілі – це програми та проєкти, треба розраховувати їхнє виконання за 1-3 роки. Це наші майбутні реальні кроки по втіленню Стратегії.
Середньостроковий горизонт – це практичний рівень для стратегічних цілей і йдеться про 3-5 років.
Стратегічне бачення, пріоритети міського розвитку – це теоретичні цілі та довгостроковий горизонт, йдеться про 10-15 років.
Баланс між соціальною, економічною та екологічною складовими – маркер, який впливає на визначення стратегічного бачення, пріоритетів міського розвитку, стратегічних та оперативних цілей.
Ми пропонуємо обговорення стратегічних цілей для Стратегії “Дніпро 2030”:

  1. Дніпро – один з 10 космічних центрів світу.
  2. Дніпро – один зі 100 ІТ-хабів світу.
  3. Дніпро – один з 600 глобальних міст світу.
  4. Дніпро – амбітний, глобальний, комфортний.

Як правило серед пріоритетів міського розвитку визначають три напрями роботи – для влади, для бізнесу і для громади.
Взаємний вплив між стейкхолдерами, цінністю території та політикою органів місцевого самоврядування надає можливість визначити напрями стратегічного розвитку міста, а перша ланка, з якою потрібно починати працювати, – громадянське суспільство.
Стратегія – це рух назустріч, коли всі отримують не тільки кінцевий результат, але й стають до спільної роботи.
Завершальним етапом в роботі над Стратегією є синергія між громадою, бізнесом, наукою та владою.

Рішенням Дніпровської міської ради від 24.11.2021 № 83/12 затверджено стратегію розвитку міста Дніпра “Стратегія Дніпра 2030”.

документ “Стратегія Дніпра 2030”

презентація “Стратегія Дніпра 2030”