Стратегічне планування охоплює систему довго-, середньо- та короткострокових планів, проектів і програм Агентства. Однак головний змістовий акцент робиться на довгострокові цілі та шляхи їх досягнення.

Інвестиційна політика буде формуватися у відповідності із запланованим економічним та промисловим розвитком області і координується із програмами (пріоритетними напрямами) розвитку промисловості, освіти, підвищення рівня зайнятості, розвитку туризму та іншими регіональними програмами.

Збільшення залучення інвестицій – це пріоритетне завдання Агентства, яке є обов’язковою умовою для забезпечення розвитку економіки області. Регіональна інвестиційна політика забезпечить досягнення цілей, включених у Стратегію розвитку Дніпра до 2020 р.

Share This