Термін «механіко-біологічна обробка» (MБО) охоплює широкий спектр процесів, але зазвичай включає приймання, сортування відходів, відбір вторинної сировини і певну форму біологічної обробки органічної фракції побутових відходів. У деяких випадках «суха» фракція побутових відходів перетворюється на безпечне паливо: RDF або SRF, тоді як «мокра» частка перетворюється на компост-подібний продукт.

Ключовою перевагою MBО є те, що ця технологія може бути налаштована для досягнення декількох різних цілей. Відповідно до Директиви ЄС щодо звалищ та для досягнення певних параметрів утилізації, типові задачі заводів МБО включають:

  • попередню обробку відходів перед захороненням на полігоні;
  • попередню сушку відходів примусовим чи іншим способом;
  • розділення відходів шляхом механічного сортування на різні типи та фракції, в залежності від поставленої мети. Наприклад: відсортування відходів що біологічно розкладаються, відбір цінних вторинних ресурсів для подальшої переробки (метали, папір, пластик, скло), відбір та подрібнення сухих нетоварних матеріалів для отримання висококалорійної фракції та виробництво RDF/SRF;
  • підготовка відходів, що видаляються на полігон (інертні матеріали) та матеріалів для матеріальної утилізації та/або утилізації енергії, такі як паливо, отримане з відходів (RDF/SRF);
  • підготовка відходів, що біологічно розкладаються з отриманням компост-подібного продукту чи біогазової суміші;
  • підготовка інертного матеріалу для використання в якості покриття полігонів або для рекультивації полігонів та сміттєзвалищ.

Перевага МБО технології перед звичайними сортувальними лініями відходів полягає в тому, що ця технологія передбачає не тільки сортування і розділення відходів, а й роботу з нетоварними залишками.

Виробництво альтернативного палива (RDF/SRF), отриманого з відходів, як частина механічно-біологічної обробки, буде підтримуватися там, де це доцільно, тобто в місцях, які знаходяться поблизу цементних заводів. На початковій стадії як пілотні проекти.

Механіко-біологічна обробка відходів з отриманням альтернативного палива (RDF/SRF) для цементної промисловості зменшує кількість відходів, що підлягають захороненню на полігонах. Це безпосередньо зменшує викиди метану, які могли б статися у разі захоронення на полігоні (якщо відходи були захоронені, тоді 1 тонна відходів буде виробляти близько 62 м3 метану через анаеробне розкладання біорозкладаної частини відходів, що еквівалентно 1,38 тонни CO2, що є вищим ніж 1 тонна CO2, який виділяється при спалюванні відходів). Використання RDF/SRF призводить також і до зменшення викидів CO2 завдяки заміщенню спалювання викопного палива (зазвичай вугілля) дивись таблицю (СО2 specific emissions). Процес проектування, будівництва та експлуатації заводів механіко-біологічної обробки відходів створює робочі місця, пов’язані з проектуванням, будівництвом та експлуатацією МБО-обладнання та систем використання енергії. МБО проекти об’єднують інженерів, будівельні фірми, постачальників обладнання, комунальні підприємства або кінцевих користувачів виробленої електроенергії. Багато коштів витрачаються в регіонах на загальне будівництво та експлуатаційний персонал, допомагаючи громадам отримати економічні вигоди від збільшення зайнятості. Інноваційні способи поводження з відходами допомагають громадам отримати поліпшення охорони навколишнього середовища, ефективним управлінням відходами та відповідальним плануванням.

Ще однією перевагою технології МБО є можливість досягнення глибини переробки відходів 85-90%. Тобто 90% перероблених відходів не попадуть на полігон, а повернуться назад в економіку, і лише 10% інертного матеріалу буде захоронюватися. При прямому спалюванні відходів на сміттєспалювальних заводах відбувається 90% спалювання цінних матеріалів з метою вироблення тепла та електроенергії, що не стимулює до збереження ресурсів, а тільки підсилює їх використання та споживання.

Переробка та компостування можуть заощадити до п’яти разів більше енергії, якщо порівнювати з тією, що утворюється в результаті прямого спалювання відходів (waste-to-energy).

Пряме спалювання відходів, навіть  з використанням найновітніших технологій, призводить до викиду таких токсичних металів, як свинець, ртуть, діоксини, фурани у повітря, воду та ґрунти. Після спалювання у летючій золі лишається до 30% токсинів, які зрештою відкладаються у ґрунтах і воді, тканинах рослин і тварин та потрапляють в людський організм.

Пріоритети економічного розвитку країни – економічні вигоди 

Можливість збільшення глибини переробки відходів, включаючи утилізацію золи цементними заводами, з метою мінімізації захоронення та мінімізації потреби в нових полігонах. Можливість заміни викопних палив, таких як природний газ або вугілля. У деяких випадках додаткові виплати спонсором проекту для підтримки програм спільноти, включаючи підтримку людей, які живуть поблизу об’єктів обробки відходів.

Пріоритети екологічного розвитку країни 

Використання RDF/SRF як альтернативи викопним видам палива для виробництва цементу призведе до таких екологічних переваг:

  • заміщення викопного палива;
  • зменшення викидів парникових газів;
  • усунення проблем зі здоров’ям населення, які виникають у випадку відкритого захоронення відходів та зменшення впливу на навколишнє середовище.