– Серед галузей діяльності людства за час його існування виокремлювались 4 напрямки, за якими кожен вважає себе фахівцем і уповноваженим надавати поради: сільське господарство, медицина, архітектура, політика.

Погодьтеся, ми всі знаємо, як лікувати, як поливати, як реформувати. То і архітектура не виключення. Достатньо тільки поділитися на два табори за умовним оцінюючим принципом, наприклад, якщо ви дніпрянин: чи залишався «Дитячий світ» після перебудови пам’яткою архітектури і чи подобається вам «Пасаж»? І починається досить жорстке, без півтонів, зіткнення тих, хто буцімто в темі з тими, хто в ній реально, а не осторонь. Все, як із висадкою американців на Місяці – немає свідків «польоту до середини», тільки «так» або «ні». Так і з «Пасажем» – достойний об’єкт або огидний мавзолей, навіть попри пояснення, що мавзолей (гробниця Мавсола в Галікарнасі) відносять, до речі, до 7 див світу.

З’являються «фахові» фахівці, які проводять роз’яснювальні facebook-консультації, спираючись на власне бачення і досвід містобудування. Попри те, що архітектурна діяльність одна з самих зарегульованих на законодавчому рівні і на кожне питання вже мається відповідь у вигляді пункту з ДБНів, СанПіНів, Земельного і Водного Кодексів, Постанов КМУ та Законів України.

Чим цей проект цікавий дніпрянам? 

Індустріальні парки – це один з ключових інструментів економічного розвитку, вони можуть допомогти місцевим територіальним громадам створити робочі місця, залучити інвестиції та наповнити бюджет.

Індустріальні парки – елемент цілісної системи щодо переходу від бюджетів проїдання до розвитку власної промисловості. Саме через брак інноваційних робочих місць з України виїжджають кваліфікованих фахівці а країна внаслідок цього втрачає сотні мільйонів доларів щорічно.

Проект створення індустріального парку в Дніпрі – це реальний крок до фінансової та господарської децентралізації та модернізації економіки міста.

Робота по створенню індустріального парку в Дніпрі ведеться на земельній ділянці в районі Слобожанського проспекту. Це класична ситуація Браун-філд, коли землі, що вже були призначені під промисловість і вичерпали свій ресурс, потребують модернізації. Зменшення санітарно-захисних зон після зміни ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» мартенівського виробництва на електросталеплавильне в 2012 р. і зменшення шкідливих викидів в атмосферу в 2,5 рази надають можливість нового освоєння цієї території.

Місто, як регулятор створення робочих місць, у разі відкриття індустріального парку отримує можливість надати роботу щонайменше 2 500 висококваліфікованим спеціалістам із розрахунку: 1000-1200 робочих місць – на промислових виробництвах, 1000-1300 – в бізнес-інкубаторі, офісних і виставкових центрах, комплексному обслуговуванні і адмініструванні індустріального парку. Додаткова зайнятість створюється в процесі проектування, будівництва, озеленення і комплексному забезпеченні інфраструктурою.

Зважаючи на місце розташування в досить депресивному районі лівого берегу, робочими місцями будуть забезпечені жителі Амур-Нижньодніпровського і Індустріального адміністративних районів. В довгостроковій перспективі створення індустріального парку призведе до реконструкції зони торгівлі і розважальних об’єктів на протилежному боці проспекту – «Будинок торгівлі», «Історичний робітничий квартал Гантке» (квартал вибіркової реконструкції вул. Новоселівської), що призведе до додаткового створення 200-400 робочих місць.

Орієнтовні інвестиції в створення індустріального парку мають скласти 150 000 000 доларів.

Так у чому полягає стратегія проекту «Індустріальний парк у м. Дніпрі?»

Від початку 2017 року «Агентство розвитку Дніпра» веде проект «Будівництво індустріального парку в м. Дніпрі». Ми розробили покрокову стратегію, яка представляє собою послідовний довгостроковий план, що поєднує лінійні і паралельні процеси. Мета Агентства – підготувати базу для створення індустріального парку, провести юридичний, технічний і проектний супровід, ініціювати створення. Проміжним етапом стане реєстрація індустріального парку в Кабінеті Міністрів України і обрання керуючої компанії. Кінцевим результатом має стати будівництво і запуск всього індустріального парку. Стратегія розрахована до 2021 року.

Станом на сьогодні ми працюємо за всіма п’ятьма напрямками, ведемо аналіз і моніторинг виконання етапів, координуємо дії партнерів, замовляємо консультації і шукаємо інвесторів.

Законодавчо виписана концепція

Якщо архітектурна концепція визначає головні планувальні рішення забудови території з урахуванням існуючих та проектних планувальних обмежень, то Концепція індустріального парку – це програмний документ, зміст якого визначений Законом України «Про індустріальні парки»:

«Стаття 17. Концепція індустріального парку

  1. Ініціатор створення індустріального парку зобов’язаний розробити і затвердити концепцію індустріального парку, в якій зазначаються:

1) назва індустріального парку;

2) ініціатор створення індустріального парку;

3) мета, завдання створення та функціональне призначення індустріального парку;

4) місце розташування та розмір земельної ділянки;

5) строк, на який створюється індустріальний парк;

6) вимоги до учасників індустріального парку;

7) інформація про орієнтовні сумарні обсяги споживання енергоресурсів, води тощо, а також про необхідну транспортну інфраструктуру та план забезпечення відповідними ресурсами індустріального парку;

8) план розвитку індустріального парку;

9) орієнтовні ресурси (фінансові, матеріальні, технічні, трудові, природні тощо), необхідні для створення та функціонування індустріального парку, очікувані джерела їх залучення;

10) організаційна модель функціонування індустріального парку;

11) очікувані результати функціонування індустріального парку;

12) інші відомості на розсуд ініціатора створення».

Частина з цих пунктів суто технічні, а частина, наприклад – «орієнтовні ресурси (фінансові, матеріальні, технічні, трудові, природні тощо)» або «організаційна модель функціонування індустріального парку» – це низка аналітичних документів, розробляти які ми залучаємо експертів – економістів, проектувальників-суміжників, технічні служби міста.

На етапі створення Концепції важливо прорахувати організаційну модель функціонування парку, тому дуже важливий досвід успішних індустріальних парків, на кшталт турецьких. Агенція співпрацює з турецькими колегами для визначення профілю нашого індустріального парку. До цієї роботи вже долучилися київські економісти-міжнародники, які свого часу брали важливу участь у процесі вступу України до СОТ.

Створення Концепції – необхідна і важлива робота, яку веде «Агентство розвитку Дніпра» задля створення індустріального парку. Концепція є складовою реєстрації індустріального парку в КМУ, її мають затвердити депутати Дніпровської міської ради.

Програми проекту

Для створення індустріального парку потрібно підготувати юридичний пакет, до роботи над яким долучились юристи «Агентства розвитку Дніпра», Дніпровської міської ради, Департаменту по роботі з активами, ГоловАПУ, ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».

Іншою важливою складовою є Програми проекту «Будівництво індустріального парку в Дніпрі». Одна з Програм розрахована на отримання фінансування з місцевого бюджету і має бути підтримана депутатами, інша – з державного і має бути підтримана профільним Міністерством. Програми розраховуються на період до 2021 року, несуть в собі інформацію про процеси, етапи та їх кошториси. До створення таких Програм «Агентство розвитку Дніпра» залучило економістів, проектувальників і технічні служби міста. Результатом втілення Програм стануть кошти, залучені на проектування і будівництво інфраструктури індустріального парку.

Поточні завдання «Агентства розвитку Дніпра»

Роботи по створенню стратегії, Концепції і Програм проекту «Будівництво індустріального парку в м. Дніпрі» виконують фахівці «Агентства розвитку Дніпра» і фахівці, які залучаються за різними формами договорів. Роботи щодо розроблення всіх видів документації «Агентство розвитку Дніпра» проводить згідно ЗУ «Про публічні закупівлі». Агентство поширює інформацію про перебіг робіт через засоби масової інформації і офіційні сторінки Агентства в мережі Інтернет (сайт http://dda.dp.ua/) і нью-медіа (сторінка Industrial Park Іn Dnipro City в facebook: https://www.facebook.com/IndustrialParkDniproCity/).

В Агентстві впевнені, що саме по собі рішення про таке виробниче утворення, як індустріальний парк, ні в кого не викликає заперечень або негативних емоцій. До розповсюдження інформації про майбутній парк і до консультацій долучаються небайдужі городяни та бізнес-спільноти. Конструктивний facebook-консалтинг – сучасна форма співробітництва по обміну знаннями. Але ж має бути конструктив, а не деструктив задля деструктиву.

Share This