5 грудня у приміщенні Дніпровської міської ради відбувся круглий стіл на тему «Місто Самарь – козацький попередник Дніпра».

Співорганізаторами заходу стали КП «Агентство розвитку Дніпра» та КП «Етнографічні парки Дніпропетровська» Дніпровської міської ради. Участь у круглому столі взяли представники місцевої влади, відомі вчені – історики та археологи – з Києва, Дніпра, Запоріжжя. Серед учасників – доктор історичних наук, завідувач відділу актової археографії Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ) В.Брехуненко, доктор історичних наук, заслужений професор ДНУ ім.Олеся Гончара, науковий консультант Дніпровської археологічної експедиції Державного підприємства “Науково-дослідний центр “Охоронна археологічна служба України” Інституту археології НАН України І.Ковальова, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Ніжинського університету, директор ГО «Сіверський інститут регіональних досліджень» (м. Чернігів) С. Леп’явко та інші.

Предметом обговорення стала історико-архітектурна пам’ятка першої чверті XVI ст. світового значення – козацьке поселення Самарь, що наразі більш відомо загалу як Новобогородицька фортеця.

Круглий стіл є черговим у низці заходів, що спрямовані на створення стратегічної концепції розвитку Дніпра як туристичного центра.

Науковці всебічно обговорили історичну канву виникнення поселення та його розвиток. Адже саме козацьке місто Самарь, коріння якого за археологічними знахідками сягає першої чверті XVI ст., свідчить про безперервність урбаністичного процесу на території сучасного м. Дніпра. І саме тут ми можемо повертатись до питання строків заснування нашого міста.

Ми пам’ятаємо, що Дніпропетровськ розглядали виключно як колишній Катеринослав, продукт Російської імперії, замовчуючи козацький період історії міста, а разом із ним – потужний пласт унікального мультикультурного минулого. Одним із кроків на шляху подолання такого стану речей є звернення до козацького періоду в історії Дніпра, а саме – до міста Самарь. Подолання міфологем радянського часу можливе лише через розбудову нового, українського культурно-історичного ландшафту м. Дніпра. Разом з тим, звернення до козацького минулого Дніпра є втіленням політики відновлення національної пам’яті та «м’якої» декомунізації, відповідно до якої міський простір, насичений радянськими елементами, збагачується новими, альтернативними, історико-культурними об’єктами.

Отже, результатом роботи учасників круглого столу є підписання резолюції-звернення до місцевих органів влади, в якій йдеться про створення на місці колишньої Самарі історико-музейного комплексу, що має на меті виконання виховної та освітньої функцій, спрямованих на формування українського культурного простору, розбудову українського історико-культурного ландшафту м. Дніпра, популяризація нового туристичного об’єкту. Для цього необхідною умовою є музеєфікація та експонування у створюваному музеї унікальних не тільки для України, але й для Центрально-Східної Європи артефактів, які репрезентують ранній етап історії міста Дніпра.

Історико-музейний комплекс має будуватися й функціонувати виключно на наукових засадах, із залученням провідних фахівців та з використанням сучасних наукових здобутків.

Розбудова комплексу та створення на його основі музею сприятиме: формуванню української ідентичності та міської свідомості, конструюванню іміджу міста як культурного та історичного центру в південно-східному регіоні України; патріотичному вихованню громадян, розбудові культурних контактів з іншими країнами (Литва, Польща) та розвитку туристичної галузі.

Share This