семінар — практикум для учасників конкурсу на тему: «Управління проектами: методологія та особливостіШановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у конкурсі бізнес-планів, який проводиться Агентством розвитку Дніпра.

Прийом заявок на конкурс розпочався 16.11.2016 р. та триватиме до 10.12.2016 р.
Форма заявки є на нашому сайті: http://dda.dp.ua/2016/11/16/konkurs-biznes-planiv/ Просимо подати заявку не пізніше 24 години 10 грудня.


12 грудня буде проведено семінар-практикум для учасників конкурсу на тему: «Управління проектами: методологія та особливості бізнес-практики».

Семінар-практикум буде мати практичне спрямування і надасть можливість кожному, хто готував бізнес-план,  отримати безпосередню допомогу по правильному заповненню форм та підготовки інших документів . Участь у заході  безкоштовна.

Тренінг підготовлений відповідно до міжнародно визнаного Керівництва до зводу знань з управління проектами PMBoK (Project Management Body of Knowledge) і наповнений практичним досвідом.  

Мета навчання: дати поняття цілісної системи знань у сфері проектного управління на основі стандарту PMBoK, навчити основним процедурам, необхідним для розробки резюме та розрахунку основних показників бізнес-плану проекту на основі формату UNIDO, забезпечити розвиток навичок розробки і контролю виконання проекту.

Зміст тренінгу базується на вивченні основних областей знань у сфері управління проектами (управління інтеграцією, змістом, часом, вартістю, якістю, персоналом, комунікаціями, ризиками і постачаннями проекту).

Місце проведення: м. Дніпро, вул. Воскресенська 14, 2-й поверх.

Після проходження тренінгу Ви зможете:

  1. виділяти проекти і завдання управління проектами в рамках своєї організації;
  2. визначати життєвий цикл проекту і правильно розбивати його на фази;
  3. правильно визначати призначення та межі проекту, для того, щоб розуміти, що відноситься до проекту, а що не відноситься, тим самим не витрачати сили на виконання непотрібних завдань;
  4. визначати зацікавлені сторони проекту, для того, щоб вчасно виявляти та реагувати на можливі джерела опору;
  5. правильно ставити цілі проекту у відповідності з концепцією SMART;
  6. розраховувати основні показники бізнес-плану проекту;
  7. розробляти логічну та ієрархічну структури проекту.

 

 Тренер – Ольга КопитькоОЛЬГА КОПИТЬКО

 

Автор і ведуча – кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту та управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, практикуючий проектний менеджер, фахівець у сфері застосування програмного продукту для управління проектами MS Project.


Зміст

Поняття проекту, управління проектами, структури життєвого циклу проекту

10:00 – 11:30  Проектно-орієнтоване управління в організації:

 взаємозв’язок життєвих циклів продуктів організації і проектів; організаційна структура проектно-орієнтованого управління; формування цінності і оцінка ефективності проектів; взаємозв’язок стратегічного, програмного, портфельного та проектного управління

11:30 – 11:45  Кава-брейк

11:45 – 13:15  Кейс-приклад «Розрахунок основних показників бізнес-плану проекту»:

 період планування проекту; середня ціна продукту проекту, планований середній обсяг збуту продукту проекту, обсяг виручки за планований період; показники ефективності проекту: чистий дисконтований прибуток (NPV), індекс прибутковості (PI), дисконтований період окупності (DPP)

13:15 – 14:45  Перерва

14:45 – 16:15  Основні етапи розробки проекту як складної динамічної системи: 

список зацікавлених осіб, проблематика проекту, дерево проблем, дерево цілей, ідея і бачення (інтелектуальна карта) проекту, дерево продукту, план за віхами проекту, контролінг і логічна матриця проекту, взаємозв’язок системного, проектного, процесного та сценарного підходів

16:15 – 16:30  Кава-брейк

16:30 – 18:00  Кейс-приклад «Розробка резюме проекту»: 

назва проекту; обґрунтування проекту (визначення проблеми, яка буде вирішена за допомогою продукту проекту, із обов’язковим виділенням проблемних аспектів, вирішення яких потребує залучення влади); ціль проекту; SMART-складові цілі проекту, опис функціонування продукту проекту і значення показників функціонування продукту проекту, досягнення яких дозволить вирішити проблему

Share This